top of page

DE ONTWAAKTE MAN

Er is een nieuwe man aan het ontstaan in het collectieve

Hij is een nobele man, vriendelijk, beschermend en eervol

Het leven is voor hem een dieper gevoelde ervaring en een groeiende bewustzijn dat vanuit het hart naar buiten stroomt

Voor de nieuwe man staat menselijkheid (humaniteit) gelijk aan gemeenschap

Hij heeft een wending genomen van een etnocentrisch perspectief naar een wereld-centrisch perspectief

Hij heeft een gevoel voor verantwoordelijkheid dat voorbij gaat aan het egoïstische zelf

De nieuwe man leeft van binnen uit naar buiten en onderzoekt en ontwikkelt zijn eigen geografie

Meer geïnteresseerd in innerlijke ontwikkeling dan in uiterlijke prestatie cultiveert en eert hij zijn intuïtie

Hij zoekt congruentie met zijn innerlijk leven en zijn uiterlijke manifestaties.

 

De schatten die hij in zijn innerlijk vindt integreert hij in zijn manier van zijn

De nieuwe man eert moeder aarde. Hij loop voorzichtig op haar met bewuste aandacht en dankbaarheid

Hij voelt zich niet superieur of anders.

 

Hij begrijpt de verbintenis en de afhankelijke natuur van de dingen om zich heen

Hij weet dat als hij zijn omgeving schaad, hij zichzelf schaadt

De ontwaakte man buigt voor al het vrouwelijke om zich heen

Hij viert het wonder dat een vrouw is, toont haar respect en dankbaarheid.

Hij weigert de verschrikkingen tegen vrouwen door het kwaadwillige masculine te accepteren en houdt zijn broeders verantwoordelijk

Hij co-creëert een werkelijkheid waar alle vrouwen zich veilig in kunnen begeven, zich in kunnen uiten in al hun pracht

Hij helpt om een nieuw paradigma te creëren waarbij mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn als partners

De ontwaakte man omarmt moedig zijn, kwetsbaarheid en eert de wijsheid in de kern van zijn pijn

Hij is emotioneel eerlijk

Hij is niet bang om zich over te geven aan de realiteit, liefde, wetende dat dit geen zwakke manier van overgave is, maar opgehemeld met moed

Hij durft zijn problemen, tekortkomingen en onbewuste patronen aan te gaan en communiceert vanuit zijn gevoel naar anderen op een respectvolle manier

Hij spreekt de taal van het hart

Hij is in balans met zijn vrouwelijke en mannelijke energie en onderzoekt zijn capaciteiten naar ontvankelijkheid en tederheid, niet specifiek mannelijk of vrouwelijk levend maar als een heel mens

De ontwaakte man verkiest bewuste relaties met anderen

Hij waardeert authentieke co-creatie

Hij ziet relaties als een spirituele oefening

Hij zoekt lichamelijke intimiteit die diep kwetsbaar is en bewust verbindt

Hij is afgestemd, aandachtig en heeft gezonde grenzen

Als relationele uitdagingen zich voordoen zal hij moedig door blokkades heen werken richting intimiteit

De ontwaakte man hecht waarde aan geestelijke vrijheid

 

Zijn spiritualiteit is tolerant, respectvol en niets uitsluitend en eert alle wegen naar een hogere macht zolang deze respectvol zijn naar anderen

 

Hij respecteert hen die geloven en ook hen die niet geloven en veroordeeld alle wegen die religieuze verschillen een rechtvaardiging zijn voor vernietiging

 

De ontwaakte man ontvangt zijn kracht van binnen uit

 

Hij staat in zijn kracht en exploiteert geen macht

 

Hij ontleent zijn kracht van uit zijn verbinding met zijn innerlijke bron en niet uit de macht over anderen

 

Hij kiest er bewust voor om overvloed te delen en terug te geven aan de gemeenschap, zich altijd bewust zijn van zijn impact op de mensheid

 

De ontwaakte man leeft een doelbewust bestaan, niet langer bevredigt voor alleen te overleven zijn zijn ambities geworteld in hogere overwegingen: dit is wat hem energie geeft en niet zijn beperkende ego delen.

 

De ontwaakte man is niet geen afgeleide van zijn omgeving. Zijn bron ligt in zichzelf

Hij vergelijkt zichzelf niet met anderen en past zijn personaliteit niet aan wat het volk dicteert

Hij staat in zijn eigen centrum, respectvol naar anderen maar niet door hun gedefinieerd

Hij werkt ijverig om zijn bewustzijn te bevrijden van zijn egoïstische banden

Hij is zijn eigen criterium en waardeert authenticiteit boven imago

Hij is de beeldhouwer van zijn eigen werkelijkheid

De ontwaakte man belichaamt de hoogste standaard van integriteit in zijn woorden en daden

De ontwaakte man doet blijvende inspanning om alles door te werken dat in overeenstemming is met zijn integriteit

Hij eert zijn woord, zelfs als het hem zelf tekort doet en houdt zich daarmee verantwoordelijk voor al zijn acties en het effect daarvan. Niet weg stappend of een ander de schuld gevend en maakt het goed als dat wel het geval was

Jeff Brown

bottom of page